9 december - Forsså Bruks Herrgård i Näsviken

Lucka nio

Forsså Bruks Herrgård uppfördes 1926 av disponent Paul Birch Burchardt som kom till Näsviken 1911 för att bli disponent på bruket, där det bland annat tillverkades tegel och kakelugnar.

Herrgården är i det närmaste en kopia av Selma Lagerlöfs Mårbacka, om än i mindre format och spegelvänt utförande. Byggnaden är 600 kvadratmeter stor och de 22 rummen är fördelade på tre plan. Omkringliggande park är cirka 4 hektar och här passerar många Näsvikenbor när de promenerar längs vattnet.

En stor vid villa med tre våningar och svart tak

Under 1970-talet gjordes herrgården om till kontor för Forsså Bruk. Tyvärr medförde renoveringarna då att kakelugnar revs ner, byggskivor spikades upp direkt på ekpanelen, taket på övre våningen sänktes för att installera ventilation och mattor lades på parkettgolv. En hel del restaurering har senare gjorts för att återställa delar av interiören.

Idag bedrivs hotell- restaurang- och spaverksamhet i herrgården och nuvarande ägare hälsar att de gärna vill bidra till att stärka Näsviken och vara en plats för människor att mötas och umgås. De arbetar för att utöka hotellverksamheten i framtiden.