10 december - Santa Maria kapell

Lucka tio

På kyrkogården i Iggesund finns ett kapell uppfört i 1960-talsstil, då det funktionella och moderna var vägledande. Santa Maria kapell är en rektangulär byggnad med röda tegelväggar och sadelformat tegeltak som bryter av nedåt längs ena långsidan.

Fönstren är smala och saknar foder, takfoten har mycket litet utskjut. Detta gör att byggnadens fasad och tak skapar intrycket av en kompakt kloss. Teglet är satt i genomtänkt mönster kring den svarta entréporten, över vilken ett minimalistiskt kors hänger. Byggnaden möter en hårdgjord yta vilket ytterligare förstärker det kantiga formen och byggnadens tyngd.

Ett kapell i tegel i vintermiljö

Kapellet uppfördes 1967. Arkitekten som ritade hette Sven Ivar Lind och han gjorde åtskilliga kyrkobyggnader i Sverige under 1930-1970-talet. Tegelbyggnaden rymmer 130 personer om extra stolar bärs in.

Invändigt finns ett klinkergolv och altartavlan från 1980 är en väv av Christina Kluge, textilkonstnär från Hudiksvall. En ny orgel installerades 2002, byggd av Ålems orgelbyggare som bl a även gjort orgeln till Hälsingtuna kyrka. Dopfunten har skapats av konstnären Annica Erixån från Gävle och den invigdes i april 2011.