14 december - Den vita briggen i Hudiksvall

Lucka 14

”Den vita briggen”, så kallades fängelset i Hudiksvall när den kommit på plats 1869. Eftersom området kring platsen ännu var obebyggt var den stora ljusa byggnaden dominerande i vyn nedifrån staden, som en stor båt på ett öppet hav. Först på 1920-talet fick byggnaden sällskap av villor i det område som snabbt växte fram då stadens överklass skulle bygga nya exklusiva hem.

Fängelset är nästan en exakt kopia av ett antal fängelser i andra svenska städer, som Visby, Östersund och Umeå. Det var arkitekten Theodor Anckarsvärd som stod bakom utformningen som återanvändes i stad efter stad under mitten av 1800-talet och ansågs vara anpassad till den då moderniserade fångvården. Han var anställd av Fångvårdsstyrelsen som ansvarade för landets fängelser.

Den vita briggen

Fängelset i Hudiksvall avvecklades 1996 varefter fastigheten såldes. Idag finns här ett bageri, kontor och friskvårdsföretag. Nuvarande ägare har startat en upprustning av byggnaden och avser att i framtiden inhysa någon form av pensionat där gästerna bor i delvis bevarade gamla celler.

Eftersom fängelset var i bruk in i modern tid finns fortfarande människor som minns tiden då de ”satt inne” i byggnaden. En före detta fånge berättar att han vid ett tillfälle försökte få hjälp att smuggla in alkohol via ett ventilationsfönster, med hjälp av fiskelinor som fångarna hade till uppgift att rulla. Problemet var bara att istället för att få tag på kompanjonens brännvins­flaska var det en förbipasserande man på kvälls­promenad som fastnade på kroken. Det hela slutade med att ”pliten” dök upp, och nått brännvin blev aldrig uppfiskat.