16 december - Holma-Helsingland Linspinneri

Lucka 16

Linspinneriet Holma-Helsingland bildades 1898 och hette då Helsinglands linspinneri. En industri, grundad av bönder från Forsatrakten.

Efter tio år slogs det samman med väveriet Holma i Västergötland. Verksamheten kom att ledas av Axel Leman från Stockholm. Han fick studera linhantering i Böhmen och återvände med både kunskaper och arbetare.

En stor byggnad med fyra våningar i orange tegel

Idag snurrar inga spinnmaskiner på företaget, men produktionen är i full gång i de gamla anrika lokalerna. Här bleks, färgas, tvinnas och rullas garner innan de levereras till kunder över hela världen under varumärket Bockens Garner.

Forsande vatten med tegelbyggnader i bakgrunden

Fabriksbyggnaden i tegel ligger intill Lundströmmen. Ett kraftverk och en brandstation står på en ö mitt i strömmen. När vattnet steg efter omfattande regnväder sensommaren 2023, var forsen livlig och vattnet kom alltför nära Sörforsa linspinneri. Källaren översvämmades med 80 cm vatten. Byggnaden har varit utsatt för översvämningar tidigare i samband med vårfloder, så på 1980-talet höjdes färgmaskinernas motorer med ungefär en meter, vilket räddade maskinerna från att ta skada i årets översvämningar.