6 december - Rådhusparken i Hudiksvall

Lucka sex

Rådhusparken i Hudiksvall sträcker sig mellan Lillfjärden och stadshotellet. Här stod rådhuset innan det brann ned på 1878, en 1700-talsbyggnad som givit parken dess namn.

Länge fanns planer på att Hudiksvall stad skulle bygga nytt på platsen där parken nu ligger. Agi Lindegren, den hudiksvallsfödde slottsarkitekten, ritade ett förslag på ett museum som skulle vara beläget där rådhuset en gång låg. Men de styrande i staden nekade då platsen var reserverad för administrativa byggnader som dock aldrig uppfördes.

En park med grönområde och träd

På 1930-talet skänkte paret Freja och Axel Leman en skulptur med en önskan om att den skulle sättas upp framför stadshotellet. Stadsfullmäktige önskade istället en ”större fontän eller byst av stadens grundläggare”. Så kom kriget – och till slut freden. Freja Leman gjorde ett nytt försök att få till en skulptur i rådhusparken. Hon bjöd upp tre namnkunniga konstnärer -Eric Grate, Ivar Johnsson och Stig Blomberg - för att se vilken av dem som kunde få uppdraget att utföra en skulptur. Valet verkar ha varit svårt då alla tre till slut lämnade Hudiksvall med varsitt skulpturuppdrag och 1948 skrev Freja ett donationsbrev till staden för att finansieringen av skulpturerna skulle vara säkrad.

1950 kom Blombergs ”Fiskarflicka med sin bror” och Johnssons ”Flicka uppstigande ur havet” på plats. Eric Grate var till en början inte helt nöjd med sin skulptur ”Anadyomene” men 1952 fick även den sin placering med blicken riktad mot lillfjärden.

Freja Leman fick aldrig se skulpturerna på plats. Hon gick bort redan året innan de första skulpturerna placerades. Efter invigningen hedrades hon därför med en kransnedläggning på sin grav i Forsa för sin generösa donation.