Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

När ditt barn är sjukt ska du göra en sjukanmälan till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan ska du ansöka om det i förväg och få ansökan beviljad. Här hittar du samlad information om sjukanmälan, frånvaro och ledighet i grundskolan.

Anmäl frånvaro i grundskolan

Du anmäler frånvaro via Skolplatsen. Om du saknar BankID behöver du komma överens med ditt barns mentor om hur du ska meddela frånvaron.

Olika sätt att frånvaroanmäla

Det finns två sätt att göra en frånvaroanmälan: ett sätt är lämpligt för oplanerade dagar som exempelvis sjukanmälan och ett sätt passar om du till exempel ska till tandläkaren och är borta en eller två lektioner.

Här hittar du instruktioner för hur du gör de olika frånvaroanmälningarna:

Du anmäler sjukfrånvaro genom "Frånvaroanmälan" i Skolplatsen.

 • Gå in på "Frånvaroanmälan"
 • Bocka i hel dag eller fyll i starttid och sluttid
 • Klicka sedan på "Anmäl frånvaro"

Du kan bara anmäla frånvaro för den aktuella dagen. Du måste anmäla sjukfrånvaro varje dag som barnet är sjukt.

Är du frånvarande enstaka lektioner anmäler du det genom "schema/närvaroöversikt" i Skolplatsen.

 • Gå in på schema/närvaroöversikt
 • Markera den eller de lektioner din anmälan gäller
 • Klicka sedan på "Anmäl frånvaro"

Ledigt från skolan

Ditt barn kan beviljas ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till ledighet. Som elev har ditt barn flera skollov då semesterresor istället kan bokas in. Om ditt barn uteblir från skolan trots att ledighet inte godkänts av skolan eller om en utlandsvistelse förlängs utan godkännande efter ett skollov får ditt barn ogiltig frånvaro.

Det är skolans rektor som beslutar ifall en ansökan om ledighet ska godkännas. Rektorn gör en samlad bedömning av elevens situation och tar exempelvis hänsyn till:

 • frånvarons längd
 • elevens studiesituation
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansöka om ledighet från förskoleklass och grundskola

Ansökan om ledighet görs via blankett och ska lämnas in med god framförhållning. Det gör att ditt barn och hens lärare kan planera hur ni ska läsa in förlorad tid i skolan. Du och ditt barn ansvarar tillsammans för att inläsningen genomförs.

Det är mentor eller rektor som beslutar om ledigheten. Vid beslut tar vi hänsyn till hur länge ditt barn ska vara frånvarande, ditt barns studiesituation, er möjlighet att kompensera förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är. Om ledigheten inte har godkänts av skolan räknas det som oanmäld frånvaro.

Närvaro i skolan

Skola och utbildning är en viktig del i att ditt barn utvecklas och får en bra framtid. Mer information om vikten av närvaro i skolan och stöd om ditt barn inte vill gå i skolan hittar du här:

Skolnärvaro

Vanliga frågor och svar om frånvaro i skolan

Vid eventuella problem med e-tjänsten kan du prova att:

 • använda en annan enhet
 • rensa cookies och historik
 • byta webbläsare.

Om du sparat en gammal länk (gjort en egen genväg till e-tjänsten) kan den behöva bytas ut.

Är det fortfarande problem att använda e-tjänsten behöver du kontakta skolan på andra sätt för att meddela frånvaron.

Läs mer om våra grundskolor och kontaktuppgifter till dessa

Anmäld frånvaro är när ditt barns frånvaro är anmäld samma dag av dig som vårdnadshavare. En anmäld frånvaro är inte planerad och uppstår med kort varsel, vilket oftast beror på sjukdom.

Oanmäld frånvaro är när ditt barns frånvaro inte är anmäld till skolan av dig som vårdnadshavare. Om du kan ge en godkänd förklaring till den oanmälda frånvaron övergår den till anmäld frånvaro.

Oanmäld frånvaro generar ett e-postmeddelande till dig som vårdnadshavare. Det aktiveras när du loggar in första gången på Skolplatsen och anger din e-postadress. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Vi använder Skolplatsen för att registrera elevers närvaro och frånvaro. Ditt barns närvaro följs upp för varje lektion. Du har möjlighet att följa ditt barns närvaro via Skolplatsen.

Följ närvaron i Skolplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta din skola om du har frågor om Skolplatsen.

Om ditt barn har ogiltig frånvaro tar mentorn kontakt med dig som vårdnadshavare samma dag.

Skolan följer regelbundet upp frånvaron för att kunna se eventuella frånvaromönster och ta reda på vad som ligger till grund för frånvaron.

Vid upprepad eller längre frånvaro utreder skolan orsaken oavsett om frånvaron är anmäld eller inte. Efter utredningen bedömer skolan vilka insatser som kan bli aktuella. En plan för att öka närvaron görs tillsammans med dig och ditt barn.

Om ditt barn inte vill gå i skolan är det viktigt att du snabbt tar kontakt med skolan. Läs mer här:

Skolnärvaro