Skolplikt och utlandsvistelse

Planerar du att ditt barn ska vara utomlands? Då finns det lite att förhålla sig till och olika regler gäller beroende på vilken typ av utlandsvistelse det handlar om. Här kan du läsa vad som gäller vid skolplikt och olika utlandsvistelser.

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige, men i vissa undantagsfall kan ditt barn få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands.

Här kan du läsa vad som gäller vid olika utlandsvistelser

Planerar du en kortare resa utomlands? Då ska du ansöka om ledighet hos ditt barns skola. Rektor gör en individuell bedömning av din ansökan om ledighet.

Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till ledighet och det är inte en självklarhet att din ansökan beviljas.

Läs mer:

Frånvaroanmälan och ledighet – grundskola

Innan vi kan fatta beslut om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan i Sverige behöver vi göra en grundlig utredning. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid, senast tre månader innan planerad utlandsvistelse.

Tänk på att om ni åker utomlands innan ni har fått ett beslut kommer det att innebära att ert barn har ogiltig frånvaro från skolan.

Förutsättningar för att få medgivande

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram de underlag som behövs för att kommunen ska kunna fatta beslut.

För att vi ska kunna bevilja att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan i Sverige krävs tre saker:

1. Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan

Vi bedömer om den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ till den skolgång ditt barn får i en svensk skola. Vi undersöker även om den alternativa skolgången ger ditt barn samma kunskaper som i den svenska skolan. Den alternativa skolgången ska också ha samma allmänna mål med skolgången som i Sverige och ge barnet social träning för ett vanligt liv i samhället.

2. Kommunen ska få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands

Vi behöver veta hur vi får insyn i ditt barns alternativa skolgång. Därför ska du ha en plan för hur en dialog mellan den tänkta skolan i utlandet och oss kan se ut. Vi ska ha möjlighet till insyn under hela perioden ditt barn har alternativ skolgång. Den alternativa skolan ska rapportera till oss vid varje månadsskifte.

3. Det finns synnerliga skäl för den alternativa skolgången utomlands

Synnerliga skäl krävs för att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt. Därför behöver vi veta vad syftet är och varför du anser att det är nödvändigt att ditt barn ska fullgöra skolplikt på annat sätt. i utgår alltid från ditt barns behov när bedömningen görs.

Om ditt barn ska flytta utomlands ett år eller mer är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten.

Anmälan - Flyttning från Sverige (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnader för utbildning utomlands

Hudiksvalls kommun ersätter inte för skolkostnader som uppkommer i annat land.

Om ansökan inte godkänns

Om vi beslutar att inte godkänna din ansökan fortsätter ditt barn ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att ditt barn går i skolan.

Om du som vårdnadshavare inte tar ditt ansvar för att ditt barn fullgör sin skolplikt får vi förelägga dig som vårdnadshavare att göra det. Om du ändå inte ser till att ditt barn går i skolan finns det risk att du får betala vite, en slags böter.