Till dig som ska flytta hit - grundskola

En elev sitter i sin skolbänk och skriver i ett block. På skrivblocket ligger det ett suddgummi.

Du som bestämt dig för att flytta till Hudiksvalls kommun och har barn i skolåldern ansöker om skola så fort du vet din nya adress.

Val och byte av grundskola

Vilken skola kommer mitt barn att tillhöra?

Varje kommunal skola har ett eget upptagningsområde. Alla elever i grundskola och förskoleklass får i första hand plats på skolan i det upptagningsområde som barnet tillhör.

Upptagningsområden skola