Till dig som ska flytta hit - grundskola

En elev sitter i sin skolbänk och skriver i ett block. På skrivblocket ligger det ett suddgummi.

Du som bestämt dig för att flytta till Hudiksvalls kommun och har barn i skolåldern ansöker om skola så fort du vet din nya adress.

Val och byte av grundskola