Ansök om godkännande (auktorisation) för insamling av tidningar

Från och med den 1 januari 2022 ansvarar Hudiksvalls kommun för insamling och återvinning av tidningar och returpapper. Endast entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av kommunen får samla in tidningar och returpapper vid flerbostadshus och verksamheter. För att bli godkänd måste du som entreprenör ansöka om auktorisation.

I december 2020 beslutade regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter.

Vad är nytt i och med att kommunen tar över ansvaret för insamling och återvinning av tidningar och returpapper?

För verksamheter och flerbostadshus som har hämtningar av tidningar löser vi det, som i många andra kommuner, med auktorisationsavtal. Det innebär att alla entreprenörer som uppfyller ställda krav kan anmäla sitt intresse och bli godkända (auktoriserade) för att skriva avtal om att hämta tidningar vid flerbostadshus och verksamheter. Kraven handlar till exempel om fossilfria transporter. Godkända entreprenörer har sedan rätt att samla in och materialåtervinna tidningar från flerbostadshus och verksamheter.

För privatpersoner är det ingen skillnad i hämtningen. Skillnaden är hur återvinningen betalas. Förut gick en del av det du betalade för dina tidningar till att ordna insamling i containrar på återvinningsstationer och återvinning. Nytt är att insamlingen bekostas via avfallstaxan.

Alla kan alltså fortsätta att lämna tidningar på återvinningsstationerna. Kommunen har slutit avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (som ansvarar för återvinningsstationerna) om att containrar för tidningar får stå där.

Läs mer om insamling och sortering av tidningar

Entreprenörer inom tidningsinsamling måste bli godkända av Hudiksvalls kommun för att kunna samla in tidningar. Fastighetsägare får i sin tur teckna avtal med de godkända insamlarna för att få tidningar hämtat vid fastigheten. Hämtningen av tidningar vid fastigheten betalar du som vanligt till tranportören.

De fastighetsägare som inte tecknar avtal om insamling av tidningar kan hänvisa boende till återvinningsstationerna.

Entreprenörer som samlat in tidningar innan 2022 kan även i fortsättningen samla in det – men först efter godkännande/auktorisering av oss. Tänk på att nuvarande avtal för insamling av tidningar slutade gälla 1 januari 2022. Om du vill fortsätta samla in tidningar i kommunen behöver du alltså ansöka om auktorisation och bli godkänd innan du får hämta tidningar och returpapper.

Ansök om att bli auktoriserad (godkänd) för insamling av returpapper

Du ansöker om godkännande (auktorisering) via vår e-tjänst:

Hudiksvalls kommun prövar ansökan inom fyra veckor från att ansökan inkommit till kommunen. Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Auktorisationssystemet är en tillfällig lösning i väntan på beslut kring hur framtidens insamlingsansvar för förpackningar ska se ut. Tanken är att systemet ska gälla 1 januari 2022 – 31 december 2023 men det kan komma att förlängas ytterligare något år vid behov. Hudiksvalls kommun kan säga upp auktorisationssystemet med 6 månaders varsel om till exempel politiska beslut gör att förutsättningarna för systemet ändras.

Kraven som behöver vara uppfyllda för att kunna ansöka om auktorisering står i de administrativa föreskrifterna:

Har du frågor om insamling av returpapper eller auktorisationssystemet?

Kontakta avfallsavdelningens kundservice. Telefonnummer: 0650 - 190 00 (tonval 2).