Edshammars vård- och omsorgsboende

Edshammars vård- och omsorgsboende. En tegelbyggnad med svart plåttak. Vissa av fönstren har rödvitrandiga markiser utfällda. Ute på gården finns en stor gräsmatta med vit flaggstång, buskar, bänkar, stolar och bord där man kan sitta.

Edshammar ligger i centrala Delsbo i direkt anslutning till apotek och hälsocentral. Vi har en alldeles unik trädgård designad och uppförd av lokala konstnärer och hantverkare.

 Här bor personer som kan vara lite extra sköra. Därför ber vi dig att avstå från besök om du har minsta symptom för att inte riskera att smitta någon.

Vi som arbetar på Edshammar vill bidra till att skapa en trygg och trivsam miljö för dig bor här. Vi vill bibehålla det friska hos dig och är lyhörda för dina och dina närståendes önskemål och behov. Det finns tillgång till personal dygnet runt.

Kontaktman

Alla som bor på Edshammar har rätt till en kontaktperson i personalgruppen. Din kontaktperson har ett speciellt ansvar för att du skall trivas och må bra.

Våra lägenheter

Edshammars äldreboende har 32 lägenheter fördelade på två plan. Lägenheterna har köksutrustning och stort badrum. Till varje lägenhet finns ett förråd. Du hyr lägenheten och har eget kontrakt. För allas säkerhet har ytterdörrarna kodlås.

Hälso- och sjukvård, personal

Vi har egna sjuksköterskor. Det finns tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vidare finns en enhetschef och en administratör.

Aktiviteter

Olika aktiviteter utförs på respektive grupp samt i Edshammars samlingssal. Musik, bingo, filmvisning är några av aktiviteterna. På Edshammar finns en Öppen träffpunkt, en social mötesplats måndag, onsdag och fredag med olika evenemang som arrangeras med lokala ideella föreningslivet.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Förbrukningsartiklar som till exempel tvättmedel, toapapper, hushållspapper, rengöringsmedel, soppåsar, diskmedel, haklappar, skyddshandskar, disktrasor och glödlampor ingår i avgiften.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för omvårdnad, hyra, mat och förbrukningsartiklar. Mer information och avgifter för vård- och omsorgsboenden hittar du här:

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsboenden

Hur ansöker jag om vård- och omsorgsboende?

För att få boende på ett vård- och omsorgsboende behöver du göra en ansökan

Ansök om vård- och omsorgsboende

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål