Frejagårdens vård- och omsorgsboende

Frejagårdens vård- och omsorgsboende. Tegelbyggnaderna är orangea med vita träinslag och de har tegeltak. Ute på gården löper en asfalterad väg in mot den vitmålade entrén. På båda sidor om vägen finns gräsmattor och träd.

Frejagården ligger i Friggesund, i vackra Dellenbygden, cirka 1 mil norr om Delsbo. Vi har nära till fina promenadstråk vid sjön Norra Dellen.

 Här bor personer som kan vara lite extra sköra. Därför ber vi dig att avstå från besök om du har minsta symptom för att inte riskera att smitta någon.

För oss är det viktigt att skapa en trygg och trivsam miljö, bibehålla det friska hos er hyresgäster och vara lyhörda för era och era närståendes önskemål och behov. Vår omvårdnadspersonal arbetar dygnet runt. Närmaste busshållsplats finns utanför Hälsocentralen, som ligger i samma hus som Frejagården.

Kontaktman

Vi jobbar med kontaktmannaskap vilket innebär att en person är huvudansvarig för din sociala samvaro, kontakten med dina närstående och städning av din lägenhet. Tillsammans planerar vi hur just du vill ha det hos oss på Frejagården. Denna vårdplanering gör vi senast två veckor efter att du flyttat in.

Våra lägenheter

På Frejagården finns 32 lägenheter varav 3 lägenheter är avsedda för växelvård och 8 lägenheter är miljöanpassade för demenssjuka. Alla lägenheter är utrustade med en liten köksdel, badrum och du har tillgång till eget förråd. Du hyr lägenheten med eget kontrakt. För allas säkerhet har ytterdörrarna kodlås.

Hälso- och sjukvård, personal

Det finns två verksamhetsansvariga enhetschefer, en samordnare och en administratör. Vi har egna sjuksköterskor. Läkare från primärvården kommer en gång i veckan. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vår dagverksamhet Trivselstugan är mycket uppskattad och besöks även av personer som inte bor på Frejagården. Aktiviteterna anpassas efter årstider, högtider och era önskemål och behov. Exempel på aktiviteter är; högläsning, bingo, allsång, mysiga fikastunder med hembakt bröd, fruktsallad och musikunderhållning.

Vi samarbetar med kyrkan och de besöker oss med jämna mellanrum. På sommaren sitter vi ofta ute på våra innergårdar och njuter av blommor och social samvaro.

När du flyttar in

 • Glöm inte att göra adress­ändring!
 • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Pensionsmyndigheten.
 • Teckna gärna en hem­försäk­ring. Du kan behöva ett tillägg i hemförsäkringen, kolla med ditt försäkringsbolag.
 • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
 • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning, undvik mattor som ökar fallrisken och försvårar städningen.
 • Vi håller med säng och madrass.
 • Förbrukningsartiklar som till exempel tvättmedel, toapapper, hushållspapper, rengöringsmedel, soppåsar, diskmedel, haklappar, skyddshandskar, disktrasor och glödlampor ingår i avgiften.
 • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
 • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
 • Vi har inga särskilda besöks­tider.
 • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Vad kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för omvårdnad, hyra, mat och förbrukningsartiklar. Mer information och avgifter för vård- och omsorgsboenden hittar du här:

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsboenden

Hur ansöker jag om vård- och omsorgsboende?

För att få boende på ett vård- och omsorgsboende behöver du göra en ansökan

Ansök om vård- och omsorgsboende

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål