Ansökan om rätt till extra år i grundskola

Enligt skollagen har elever som går i grundskola eller anpassad grundskola rätt att slutföra den högsta årskursen, även om skolplikten upphör innan de hunnit göra det.

Om en elev inte har nått upp till kunskapskraven för sin utbildning har eleven två år på sig att slutföra utbildningen, efter det att skolplikten har upphört.

Om ditt barn har behov av ett extra år i grundskolan kan du ansöka om det.