Uppskjuten skolplikt

I Sverige har vi en skolplikt som innebär att elever i en viss ålder måste gå i skola. Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Vi på Hudiksvalls kommun kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl.

Alla barn börjar normalt i skolan höstterminen det år de fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan skolplikten skjutas på till höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Du ansöker om uppskjuten skolplikt via blanketten: