Kvalitets- och värdighetsgarantier

En kvinna ur personalen, klädd i sina rosa och vita arbetskläder samtalar med en boende på en uteplats. De sitter på en bänk i skuggan under några träd.

I Hudiksvalls kommun finns det kvalitets- och värdighetsgarantier. Syftet med garantierna är att du som kund ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Genom kvalitets- och värdighetsgarantier vill vi stärka ditt inflytande och din delaktighet i den omsorg vi ger dig. Garantierna följs upp kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten.

Inom området för äldreomsorg kallar vi våra löften för värdighetsgarantier. Inom området för funktionsnedsättning kallar vi våra löften kvalitetsgarantier.

Vilka garantier finns?

Länk till sida för att läsa mer om värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

Har du synpunkter på hur garantierna efterlevs?

Det är viktigt för oss att få veta om någon av garantierna inte uppfylls. Om du är missnöjd har du möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål. Du kan även framföra dina synpunkter muntligt till enhetschefen eller din kontaktman. Enhetschefen kommer att kontakta dig för att föra en dialog om hur vi kan förbättra oss.

Synpunkter och klagomål