Samordnad individuell plan, SIP

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Syftet är att du ska känna att alla jobbar mot samma mål och det ska vara tydligt vem som gör vad och när.

Inbjudna till ett samordingsmöte kan vara till exempel:

  • kommunens socialtjänst
  • skola
  • sjukvården
  • andra myndigheter (till exempel Arbetsförmedling eller Försäkringskassa).

Vänd dig till någon av de som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en samordnad individuell plan (SIP).

Samtycke och inflytande

Samordnad individuell plan genomförs bara om du har samtyckt till det. Du ska själv vara delaktig och ha inflytande i planeringen. Dina närstående kan delta om det är lämpligt och du inte motsätter dig det. Om du har en god man eller förvaltare kan denne vara med vid planeringen.

När det gäller barn får du som vårdnadshavare delta i planering och möten. Barnet kan också delta beroende på ålder och mognad.

Utskrivning från sjukhus

Om du har en fast vårdkontakt i primärvården ska denne ta initiativ till en samordnad individuell plan om du har vistats på sjukhus och behöver fortsatta insatser från både kommunen och landstinget eller regionen.

Du är välkommen att ställa frågor

Kontakta din handläggare, biståndshandläggare, socialsekreterare, kontakt inom sjukvården eller skolan om du vill veta mer.

Har du varit delaktig i en samordnad individuell plan?

Vi vill gärna veta vad du tyckte om mötet. Klicka på länken nedan för att komma till enkätundersökningen SIP-kollen.

Till enkäten på sipkollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.