Solrosen

Solrosen är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

På Solrosen har vi fem platser och under vistelsen får barnet eller ungdomen sova i eget rum. Under vistelsen på Solrosen försöker vi delta i olika aktiviteter i samhället, detta ser vi som ett sätt att lära för livet.

Personal

Personalen är utbildade undersköterskor eller barnskötare. Personalen har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med intellektuell funktionsvariation. Personalen är lyhörd och jobbar aktivt för att utforma vistelsen utifrån barnet/ungdomens enskilda behov.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik med bland annat bilder och tecken som stöd.

Aktiviteter

På Solrosen ges alla möjlighet att delta i vardagsaktiviteter. Vi planerar fritidsaktiviteter utifrån årstid och väder och i möjligaste mån tillgodoser vi barnen/ungdomarnas önskemål.

Stödperson

Vi jobbar med stödpersoner vilket innebär att en eller två personer är huvudansvariga för att göra en genomförandeplan samt att följa upp mål och beslut som tagits kring barn och ungdomar i samråd med vårdnadshavare.

Hälso- och sjukvård

Korttidsvistelse har inget hälso- och sjukvårdsansvar. Men vi samarbetar med andra aktörer som till exempel barnhabiliteringen, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • På Solrosen serveras näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har man behov av special­kost ordnar vi det.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider. Men om ni vill besöka Solrosen ring gärna innan.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.