Regler och ansvar för vatten och avlopp

I ABVA beskrivs bland annat kommunens och kundens skyldigheter när det gäller anslutningar, leverans, installationer och underhåll.

Relationen mellan oss som VA-leverantör och dig som fastighetsägare regleras av Vattentjänstlagen (LAV, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) och ABVA för Hudiksvalls kommun (Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).