Tappning av vatten ur vattenkiosk

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Där kommer den som är i behov av stora mängder vatten att kunna fylla på sin tank och den som behöver mindre vatten kunna hämta med eget kärl.

En av fördelarna med vattenkiosker istället för tappning via brandposter är att en vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnätet. Vattenkioskerna kommer att placeras där det är tillräcklig kapacitet på ledningsnätet, för att minska risken för missfärgningar och tryckfall hos fastigheterna i närområdet vid stora vattenuttag.

Placering

I Hudiksvalls kommun finns det i nuläget två vattenkiosker, på Visvall och vid Malnvägen. Ytterligare vattenkiosker är planerade och kommer att byggas under de kommande åren.

Karta - vattenkiosker Hudiksvall
Karta - vattenkiosk Visvall
Karta - vattenkiosk Malnvägen

Utrustning och kostnad

Den som ska fylla på större mängder vatten i en tank behöver ett abonnemang hos VA-verksamheten, och får då en nyckel till vattenkiosken. Nyckeln beställes genom att skicka in blanketten med ansökan till VA-verksamheten, minst 7 dagar i förväg. Observera att det krävs en slang med brandkoppling för att kunna ansluta till vattenkiosken. Förbrukningen kommer att debiteras utifrån enhetspriset för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa.
Mindre mängder vatten kan allmänheten hämta kostnadsfritt, exempelvis vid vattenavbrott. Ingen nyckel krävs för detta, men ta med ett eget kärl att ta vattnet i.

Vattenkvalitet

I det stora uttaget är det ett så kallat tekniskt vatten, då VA-verksamheten inte kan garantera att den som tidigare har anslutit och tappat vatten har använt ren utrustning.

I den lilla kranen är det dricksvatten.

Bild på vattenkiosken - kran för tekniskt vatten och dricksvatten