Vattnets hårdhet

Det kan vara bra att känna till dricksvattnets hårdhet till exempel om man ska byta ut eller nyinstallera en disk- eller tvättmaskin. Hårdheten är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och anges vanligen i tyska hårdhetsgrader (°dH). En tysk hårdhetsgrad motsvarar tio milligram kalciumoxid per liter vatten. Hur hårt eller mjukt vattnet från våra olika vattenverk är och hur hårdheten graderas, hittar du här nedanför.

Hårdhet på vatten från våra vattenverk (medelvärden 2021)

  • Hudiksvalls vattenverk - 5,8° dH
  • Delsbo vattenverk - 2,7° dH
  • Forsa vattenverk - 3,0° dH
  • Edsta vattenverk - 2,2° dH

Gradering av vattnets hårdhet

  • 0-2,1° dH - mycket mjukt
  • 2,1 - 4,9° dH - mjukt
  • 4,9 - 9,8° dH - medelhårt
  • 9,8 - 21° dH - hårt
  • över 21° dH - mycket hårt