Barn och unga som utsätts för våld och övergrepp

Brukar någon knuffa dig eller slå dig i skolan? Har du någon hemma som hotar dig eller någon annan i din familj? Som ignorerar dig eller säger att du är värdelös? Som tar hårt i dig, kastar, ruskar eller slår dig? Kanske någon som tar på din kropp på ett obehagligt sätt som känns fel?

Våld kan ha många sidor och se ut på olika sätt. Våld är när någon gör dig illa. Det kan vara både våld, eller hot om våld, mot kroppen och mot dig som person.
Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar! Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har samma rätt att slippa våld! Trots att det är förbjudet vet vi att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.

Känner du igen dig, då behöver du berätta för någon vuxen för att få stöd och hjälp.

Behöver du någon att prata med?

UngdomsmottagningenElevhälsan

Stöd till dig som bevittnat våld

Om du bevittnat våld till exempel i familjen kan du få stödsamtal . Det brukar röra sig om 6-8 träffar. I samtalet får du hjälp att bearbeta det som hänt och till exempel uttrycka känslor av smärta, sorg, skuld och vrede. Kontakta socialtjänsten så berättar vi mer!

Socialtjänsten