Koll på pengarna?

En gul cykel och en röd moped står lutad mot fritidsgården. Byggnaden är röd med vita knutar. På väggen under ett fönster sitter ett fastskruvat handtag lodrätt.

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Har du koll på dina rättigheter när du köper, säljer eller hyr grejer? Vet du hur du undviker att bli blåst? Här kan du läsa mer:

KonsumentvägledningBudget- och skuldrådgivningFörsörjningsstöd

Samordning

Ibland kanske du behöver stöd och hjälp från flera håll. Då kan det vara bra att stödet samordnas på bästa sätt för dig. Vänd dig till någon av dem som ger dig stöd och be om ett samordningsmöte där alla som du vill träffas för att samordna ditt stöd. Det samordnade stödet dokumenteras på mötet i en Samordnad Individuell Plan, SIP