Bobygdens framtid

Bobygda skola F-6

Bobygdens Framtid är en ekonomisk förening som verkar för en levande bygd som kan erbjuda aktiviteter, social samvaro samt driver Bobygda skolverksamhet.

Föreningen Bobygdens Framtid med ca 170 hushåll som medlemmar har som syfte att stötta verksamheter som bevarar och utvecklar möjligheterna att bo och leva på landsbygden i allmänhet och i Bobygden i synnerhet. Föreningen äger idag Bobygda skola, villan som förskola är inrymt i samt Bobygdsgården med tillhörande lägenheter. Föreningen äger även Öråstornet, ett 17 meter högt fd brandtorn som finns på kommunens högsta berg: Öråsen. Det finns även en övernattningsstuga vid Öråstornet som föreningen förvaltar.

Hur arbetar föreningen?

Bobygdens Framtid ekonomisk förening drivs av ideella krafter. Föreningen fokuserar på följande:

  • En levande landsbygd som är en viktig del i kommunen.
  • Fortsätta driva förskola och skola som ett komplement till större skolor i bygden.
  • Aktivt främja inflyttning samt arbeta för att de som bor i byn ska fortsätta trivas.
  • Erbjuda aktiviteter och social samvaro för att stärka bygemenskapen som bland annat seniorträffar, stickcafé, körsång och träning för vuxna.

Hur arbetar Bobygdens Framtid med lokal utveckling?

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Bobygden förvärva byggnader för att se till att det finns gemensamhetslokaler, barnomsorg, skolverksamhet och övrig samhällsservice för att tillgodose medlemmarnas behov.