Enångers bygderåd

Serveringsbricka med motiv från en kartbild över Bricka, gjord i PiaF Design.

Med tillstånd av PiaF Design

Engångers bygderåd är en ideell grupp under Enångers hembygdsförening som ska tillvarata Enångers samhälles intressen. Bygderådet bildades 2014 med första prioritering att arbeta för flera bostäder, och för en utveckling och försköning av centrum i Enånger.

Med regelbundenhet hålls träffar för nyinflyttade för att informerar om lokala samhällsfunktioner, företag, föreningar, sevärdheter etc. Rådet kallar till stormöten vid behov.

Hur arbetar rådet?

Bygderådet ska fungera som en talesperson mellan invånarna och t ex kommunen för att tillvarata invånarnas intressen. Rådets mål är att förbättra Enånger i stort och smått för sina invånare.

Hur arbetar vi med lokal utveckling?

Landsbygdens och vår ort Enångers perspektiv ska finnas med i alla beslutsprocesser och skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Enånger och värna och förbättra servicefunktioner som Enånger behöver för att vara en levande ort.