Norrbo byalag

Serveringsbricka med motiv från en kartbild över Norrbo, gjord i PiaF Design.

Norrbo byalags uppdrag är att verka som en resurs i frågor som är gemensamma för föreningar och andra sammanslutningar inom vår sockens gränser.

Hur arbetar föreningen?

Den bärande tanken med verksamheten är att skapa grund för bredast möjliga förankring i frågor av gemensamt intresse, exempelvis genom skrivelser eller yttranden i vilka samtliga medlemmar kan vara inkluderade. Utgångspunkten är att den gemensamma aktiviteten kan väga tyngre än när föreningar eller individer agerar självständigt. Norrbo byalag är en ideell förening med föreningar och sammanslutningar som medlemmar. Byalagets styrelse består av 3 ordinarie ledamöter och 1 ersättare och det praktiska arbetet sker genom att byalaget tillsätter arbetsgrupper av bybor särskilt engagerade i eller kunniga om aktuella frågor. Norrbo byalag har endast en samordnande funktion.

Vi har väl fungerande kommunikationskanaler genom byabladet Norrbonytt (delas ut i alla Norrbos och Norrbobyns postlådor 4-5 ggr/år) där vi alltid rapporterar om det senaste och genom byns stora Facebookgrupp Norrbovänner. Byabladen finns samlade på norrbo.nu.

Länk till webbplatsen: norrbo.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrbo byalag är medlem i föreningen Dellenbygdens framtid, där utvecklingsgrupper inom Dellenbygden samlas för att ytterligare "växla upp" vår gemensamma kraft. Dellenbygdens framtid har under 2019 tagit fram en gemensam Lokal ekonomisk analys för Dellenbygden. Norrbo byalag är också medlem i Bygderådet i Hudiksvalls kommun i samma syfte.

Hur arbetar Norrbo byalag med lokal utveckling?

Norrbo byalag arbetar endast med frågor som kan kopplas till landsbygdsutveckling eller strukturella frågor. Som ex omnämns i verksamhetsplanen för 2019 bevakning av ansökan om etablering av gruvdrift i Bricka, påverkansarbete i frågan om upprustning av väg 745 (Norrbovägen), etablering av en återvinningsstation och bevakning av framtida skolstruktur. Frågor så som trivsel, motion mm ligger under andra föreningar som t ex Norrbo IF och Hembygdsföreningen.

Ta del av föreningens Lokala Utvecklingsplan (LUP) i Norrbo socken.