Vinnare 2018

Porslin från röda korset som står på ett vitt bord.

2018 års Hållbarhetspris tilldelas RödaKorset Hudiksvall med sina fyra kretsar med motiveringen:

Genom god lokal förankring skapar RödaKorset i Hudiksvall möten mellan människor som bidrar till att skapa mening, ökat lärande och bygger grund för alla människors lika värde. Alla dessa delar är grundstenar i ettsocialt hållbart samhälle.

Alla behöver stöd av en medmänniska vid olika skeden av livet. Allra viktigast är det i de stunder då livet är svårt. Vi är extra sårbara vid tillfällen av sjukdom, när vi är äldre, vi är nyinflyttade eller känner att vi har svårt att klara de krav som ställs i skola eller i arbetsliv.
Det är i de stunderna RödaKorset i Hudiksvall finns tillhands.

De aktiva inom RödaKorset bidrar till ökad folkhälsa genom att ni i era lokala kretsar arbetar för att minska ensamhet och utanförskap i Hudiksvalls kommun. Ert arbete bidrar även till att stödja människor i utsatta situationer i andra länder.

Ni är även ett gott exempel på arbete för ökat återbruk, där saker som någon inte vill ha kan få ett fortsatt liv i någon annans hem. Genom god ordning och tilltalande skyltning ökar ni chansen för att återbruk blir ett attraktivt alternativ till att handla nyproducerat.