Förskolans värdegrund och uppdrag

En förskollärare håller hand med två barn

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolan vilar på demokratins grund. Verksamheten ska utformas i överenskommelse med grundläggande demokratiska värderingar. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas och synliggöras i verksamheten.

Vi har ansvar för att ordna förskoleverksamhet för barn:

  • när vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande
  • som är i behov av plats i förskola eller fritidshem av andra skäl för barnets egen skull.