Kvalitet i förskolan

Tre vuxna och ett barn sitter vid ett bord framför en bärbar dator

Genom att vi hela tiden dokumenterar, följer upp och tillsammans med barn och föräldrar utvärderar förskolans kvalitet kan vi utveckla vår verksamhet så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande, känner sig trygga och har roligt i förskolan.

Kvalitetsmodellen Qualis

Alla kommunens förskolor arbetar utifrån en kvalitetsmodell som heter Qualis. Qualis ger oss möjlighet att bedöma den egna förskolans kvalitet över tid. Qualistrappan har sju steg och bygger på förskolans läroplan och skollagen. Modellen är ett hjälpmedel i vår strävan att kvalitetssäkra våra förskolor i det systematiska kvalitetsarbetet.

Modellen utgår från flera perspektiv: barn, vårdnadshavare, medarbetare och rektor får komma till tals. Dessutom görs en extern granskning.

Läs mer om Qualis  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.