Undervisning och utbildning i förskolan

En barn leker med en gul leksak på en matta med alfabetet på

Förskolan är en egen skolform och har en egen läroplan. Utbildning och undervisning är centrala begrepp i läroplanen för förskolan.

Förskolans läroplan

Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Läs Läroplanen för förskolan på Skolverket:

Läroplan för förskolan - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär undervisning i förskolan?

Undervisning sker under ledning av förskollärare och innebär utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Undervisning vid fristående förskolor ska vara icke konfessionell, det innebär att det inte får finnas religiösa inslag.

Undervisning i förskolan - Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är utbildning i förskolan?

Utbildning sker utifrån bestämda mål. Utbildning vid en förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke konfessionell. Utbildning vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet ska vara frivilligt.