Miljöarbete i förskola

Som en del av miljöarbetet jobbar vi i Hudiksvalls kommun för att våra förskolor ska vara giftfria.

Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på saker. Det är bra att utforska världen men barn kan inte skilja på vad som är farligt och ofarligt. Därför måste vi begränsa riskerna det medför och det är viktigt att vi tänker på vad de kommer i kontakt med.

Förskolan i Hudiksvalls kommun har tagit fram en handlingsplan för en giftfri förskola. Genom att minska riskerna i barnens vardag kan vi ge dem en tryggare start i livet.