Riktlinjer och tillämpningsanvisningar till cykelpolicy

Riktlinjer till cykelpolicyn är konkreta principer och planer för att förbättra förutsättningarna för cykling i samtliga tätorter samt kartläggning av viktiga stråk mellan tätorterna.

Riktlinjer till cykelpolicyn beslutades av kommunstyrelsen den 1 september 2022. Här kan du ta del av Hudiksvalls kommuns cykelriktlinjer: