Inflytande och delaktighet i skolan

Barnens behov och intressen är viktiga för oss i utformning av miljö och planering av verksamheten. Det är också viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt.

Elevers inflytande

I skolan läggs grunden för att du som elev ska förstå vad demokrati är och hur det fungerar. Genom elevinflytande lär du dig att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Dina behov och intressen är viktiga för oss i utformning av miljö och planering av verksamheten.

Vårdnadshavares inflytande

Det är viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad det behöver.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en viktig del av vår verksamhet. På utvecklingssamtalet kan vårdnadshavare och mentor i lugn och ro prata om ditt barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför skolan. Utvecklingssamtalet ska genomföras minst en gång per termin.

Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan dig, ditt barn och barnets mentor.