Miljöarbete i grundskolan

Här hittar du information om hur våra grundskolors miljöarbete ser ut.

Gå och cykla till skolan – årlig tävling

Gå och cykla till skolan är en tävling som varje år arrangeras av Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Varje år ställer skolor från Hudikvalls kommun upp i utmaningen med syftet att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer.

Gå och cykla till skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En tryggare miljö runt våra skolor

Våra skolor jobbar med att ta fram skolvägsplaner som en del i miljöarbetet. En skolvägsplan innehåller alla aspekter som har med elevernas och personalens väg till och från skolan att göra. Genom att kartlägga resvanor och arbeta för ändrat beteende kan en trygg trafikmiljö kring skolan skapas för alla. Genom att minska antalet bilar som rör sig kring skolorna blir trafikmiljön bättre och luften renare.

Positiva effekter med en skolvägsplan är:

  • ökad trafiksäkerhet vid skolan
  • ökad trafikkunskap hos eleverna
  • ökad rörelse och minskad klimatpåverkan
  • förutsättningar för bättre resvanor
  • ökad kunskap om resandets påverkan på miljö och hälsa
  • ökad dialog mellan skolan, elever och vårdnadshavare