Pedagogiskt ResursCentrum

Pedagogiskt ResursCentrum, PRC är ett stöd för verksamheten från förskola till vuxenutbildning.

Vi har kompetens inom:

  • Hörsel
  • Språk och kommunikation – språklig sårbarhet i förskola och skola
  • Skoldatatek
  • Specialpedagogiskt stöd i förskolan
  • Problematisk skolfrånvaro
  • Kartläggning/analys av pedagogisk resp. social lärmiljö i skolan

Skoldatatek

Skoldatateket i Hudiksvalls kommun är ett specialpedagogiskt IT-stöd och arbetar för att stärka lärande. En inkluderande lärmiljö med IT-stöd och tydliggörande pedagogik är nödvändigt för vissa barn och elever men bra för många. Skoldatateket erbjuder stöd, handledning och kompetens-utveckling i digitala lärverktyg och pedagogiska programvaror till kommunens medarbetare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Skoldatateket ingår i en riksomfattande organisation.

www.skoldatatek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobila Skolteamet

Mobila skolteamet är en del av Hudiksvalls kommuns centrala elevhälsa och fungerar som en stödfunktion till personalen i grundskolans och anpassade grundskolans årskurs F-9, inklusive fritidshem.

Mobila skolteamet arbetar med ”Ökad närvaro i grundskolan” med syftet att öka närvaron i grundskolan och därmed höja resultat och det psykiska måendet hos kommunens elever.