Ede skola

Ede skola. En lång tegelbyggnad. På skolgården finns en lekplats med träbänkar som barnen kan sitta på och flera mindre träd utspridda.

Ede skola är en F-9 skola med cirka 500 elever där verksamheten är organiserad i tre arbetslag: F-klass-åk 2, åk 3-5, åk 6-9. Lärarna har till största delen undervisning inom sitt arbetslag men vi försöker också göra så att några lärare arbetar över årskursgränserna. På så sätt får vi kontinuitet och sammanhållning över stadiegränserna på skolan.

I nära anslutning till skolan finns bibliotek, elljusspår, idrottshall och simhall med utomhusbad. Skolan som helhet är väl utrustad när det gäller modern IT-teknik. Eleverna i årskurs 7 får egna datorer som följer dem genom högstadietiden

Vårt utvecklingsarbete på skolan är inriktat på ett förbättrat kunskapsresultat där elevernas delaktighet och inflytande i sitt lärande är centralt. Skolans mål och de olika ämnenas kunskapskrav och bedömningsgrunder ska vara tydliga och konkreta för både elever och vårdnadshavare.

På Ede skola ska alla elever ges möjlighet att känna lärandets glädje. En förutsättning för goda studieprestationer är ett stort mått av lust och engagemang

I anslutning till Ede skola ligger Stömne förskola.

Fritidshemmet är öppet mellan 06.00-18.00.

Skolan har en skolrestaurang med eget tillagningskök.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Ede skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.