Iggesunds skola

Skolgården på Iggesunds skola

Om skolan

Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.

Vi står inför en spännande tid! Med start 2020 håller Iggesunds skola på att byggas om och till. Det innebär att vi är i en process där vi ska skapa en modern skola med ny och stimulerande lärmiljö.

Mer information hittar du här:

Men det är inte bara skolbyggnaden som ska förändras. Vi håller också på att förändra sättet vi jobbar i skolan. Våra nya arbetssätt ska vara utifrån beprövad och aktuell forskning. Det innebär bland annat att vi ska börja jobba i team istället för ensam mentor i klasserna. Det gör att vi kommer lyfta varandra som kollegor och höja kvalitén för våra elever.

Iggesunds skola är en interkulturell F-9 skola med många nationaliteter och språk representerade. Här arbetar elever och medarbetare med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Det bidrar till att våra elever blir språkmedvetna, empatiska, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta. På Iggesunds skola är vår vision att vi utbildar framtidens visionärer i nutid – för framtiden.

Skolan är belägen i centrala Iggesund och har nära till bussförbindelser och det lokala X-tåget. I anslutning till skolgården ligger Iggesunds badhus.

Organisation

På skolan går det cirka 370 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har ett fritids.

På skolan arbetar cirka 60 välutbildade pedagoger.

Skolan har en elevhälsa som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och speciallärare.

Inflytande och motivation

En viktig faktor för elevers studieresultat är att eleverna känner sig motiverade och att de har inflytande. Vi arbetar intensivt med att få våra elever mer delaktiga i de beslut som skolan tar i olika frågor och har därför eleveråd inom olika områden:

  • Kultur
  • Skol IF och traditioner
  • Kunskap
  • Miljöarbete i skolan

Vår vision

Vi utbildar framtidens visionärer i nutid - för framtiden.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Iggesunds skola ska barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Iggesunds skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.

Digitalt öppet hus - Iggesunds skola

Ska du börja högstadiet? Vad roligt! Välkommen till Iggesunds skola! Det är med stolthet vi kan berätta om skolans utveckling och vart vi är på väg! Här kan du läsa om vad vi har på gång, ta del av hur vi arbetar för din trygghet samt träffa vår ledning. Som ett öppet hus, fast digitalt. 

Digitalt öppet hus - Iggesunds skola