Njutångers skola

Njutångers skola. Flera avlånga gulmålade byggnader med vita knutar. Utanför skolan finns en träbänk med bord, gräsmatta med träd och en stor asfalterad plan.

Njutångers skola är en F-6 skola som ligger cirka två mil söder Hudiksvall.

Njutångers skola ligger naturskönt i en skogsglänta men ändå centralt i Njutånger. Skolan har en stor skolgård med bl.a gungor, lekställningar och fotbollsplan. Vintertid har eleverna nära till isbanan där de kan åka skridskor.

Hitta Njutångers skola på karta:

Njutångers skola (gis.gavle.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På skolan går cirka 95 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, däremot har årskurs 6 hemkunskap och moderna språk på Iggesunds skola

Fritidshem på Njutångers skola

På Njutångers skola finns ett åldersblandat fritidshem med cirka 35 elever inskrivna.

Utöver aktiviteterna som arrangeras på fritidshemmet har vi pysselrum, spel- och byggrum samt leklådor med olika teman. Vi har även tillgång till idrottssal, träslöjdssal och bibliotek. Det gör att eleverna har möjlighet att utveckla flera förmågor såsom kreativitet, logiskt tänkande och sociala färdigheter.

Mer information om fritidshem, hur du ansöker och lämnar schema hittar du här:

Fritidshem

 • Öppettider: utifrån behov mellan kl. 06.00–18.00
 • Frukost: kl. 07.30
 • Mellanmål: kl. 14.00

Varje dag efter skolan slutat börjar vi fritids med att gå ut en timme. Utomhus har eleverna stora möjligheter till rörelse och fri lek. Efter det är det mellanmål och därefter har vi olika styrda aktiviteter som är frivilliga att delta i.

 • Sjukanmälan görs till fritidstelefonen. Kom ihåg att även göra sjukanmälan till skolan.
 • Ha extrakläder med till barnen samt kläder efter väder! Gärna inneskor!
 • Märk barnens kläder. Och om ditt barn har tappat bort något klädesplagg är vi tacksamma om ni letar efter det på fritids.

 • Barn som är anmält lediga från fritids hämtas eller går hem när skoldagen är slut. Från och med då tar förälder över ansvaret.
 • När du som förälder ringer och ber oss skicka ditt barn till parkeringen eller hemmet övergår ansvaret för barnet till dig som förälder.
 • Om ditt barn ska följa med någon kompis hem eller hämtas av någon annan än dig förälder ska det meddelas personalen, i god tid, gärna dagen innan eller vid lämning på morgonen.

Om skolan

Elevhälsan på Njutångers skola består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och skolledning.

Njutångers skola och Enångers skola, som ligger åtta kilometer ifrån varandra, delar ledning och delvis även elevhälsa. Det innebär att skolorna i många delar har ett nära samarbete och gemensam struktur.

I samarbete med Enångers skola är läsåret indelat i sex perioder om tre områden som rullar varje termin:

 • Värdegrund
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Betyg och bedömning

Varje period har en egen planering och även om vi arbetar med exempelvis värdegrund kontinuerligt är det fokusområdet just när den perioden är.

När det är byte av period utvärderas den tidigare och utvärderingen ligger till grund för planeringen vid nästa uppstart av den perioden.

Detta är ett arbetssätt vi valt för att öka och synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och involvera såväl personal som elever i arbetet.

På skolan använder alla klasser singaporemodellen i matematik. Alla lärare som undervisar i matematik utbildas i denna modell.

Modellen kommer inte helt otippat från just Singapore och har visat sig vara mycket gynnsam då den går ut mycket på praktisk, visuell och gemensam problemlösning. På Admera Educations webbplats kan du läsa mer om Singaporemodellen:

Om Singaporemodellen (admeraeducation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I NO-undervisningen använder sig skolan av NTA-lådor (Natur och Teknik för Alla). Det är ett pedagogiskt verktyg som innehåller ett komplett undersökande material som syftar till att öka intresset för natur och teknik.

“Hej framtidsval” är en digital resurs som skolan använder sig av i det studie- och yrkesvägledande arbetet. Här finns genomtänkta och välgjorda planeringar för arbetet utifrån studie- och yrkesvägledningens områden:

 • Arbetsliv och utbildningar
 • Relevans
 • Självkännedom
 • Motverka begränsningar
 • Valkompetens

Allt för att stärka eleverna att bli medvetna om sig själva och omvärldens möjligheter.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska du göra en sjukanmälan till skolan.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Ledighet

Ditt barn kan beviljas ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till ledighet.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Längre utlandsvistelse

Huvudregeln är att barn ska gå i skolan i Sverige, men i vissa undantagsfall kan barn få fullgöra skolplikten på annat sätt exempelvis under en tillfällig period utomlands.

Skolplikt och utlandsvistelse

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.
Karta över avlämning- och hämtningsplatser för Njutångers skola

Du som går i förskoleklass och grundskola och har rätt till skolskjuts kan få skjuts till och från skolan. Mer information om skolskjuts hittar du här:

Skolskjuts

Skolan har eget kök och maten lagas på plats.

Läs mer om maten i skolan:

Mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Specialkost och anpassad måltid

Genom samarbete och tydliga förväntningar på varandra skapar vi tillsammans goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.

Vi på skolan:

 • Möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt
 • Strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
 • Hjälper barnen att lösa konflikter
 • Tar tag i kränkande situationer och ser till att inget barn behöver gå till skolan med oro eller rädsla
 • Tar kontakt med föräldrar/vårdnadshavare om något särskilt har hänt
 • Strävar efter arbetsro
 • Ger alla barn stöd anpassat efter varje individs behov
 • Kontinuerligt utvärderar sitt eget och barnets beteende
 • Har utvecklingssamtal varje termin med elev och föräldrar/vårdnadshavare

Vi förväntar oss att elever:

 • Passar tider
 • Gör läxor och andra uppgifter
 • Aldrig utsätter kamrater eller vuxna för obehag eller kränkande behandling
 • Visar respekt för alla barn och vuxna - och förväntar sig att själv bli bemött med respekt
 • Visar hänsyn, till exempel genom att lyssna på andra och vänta på sin tur när flera ska samsas om uppmärksamheten
 • Använder ett vårdat språk
 • Hjälper till att hålla skolan snygg och ren
 • Tar ansvar för sina kläder, egna saker och skolans material
 • Alltid försöker göra sitt bästa

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare:

 • Håller kontakt med ditt barns lärare
 • Informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barn i skolan
 • Tar kontakt med skolan om du eller ditt barn är missnöjd med något
 • Intresserar dig för barnets hemuppgifter och tar det slutgiltiga ansvaret för att de blir gjorda
 • Ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
 • Ser till att ditt barn får vara hemma när hen är sjuk och att sjukanmälan görs
 • Tar del av information som skolan skickar ut

Mobiler lämnas in vid när skolan börjar för dagen och lämnas tillbaka när skoldagen är slut.

Barnens behov och intressen är viktiga för oss i utformning av miljö och planering av verksamheten. Det är också viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt.

Här kan du läsa mer om hur skolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Inflytande och delaktighet i skolan

För varje skola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din skola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra skolor:

Diskriminering och kränkande behandling - grundskolan

På Njutångers skola välkomnar vi besök i verksamheten, men det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Ska du besöka oss vill vi att du följer vår besöksrutin:

Besök på våra grundskolor

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Det är inte säkert att du får plats på den skola du önskar. Läs mer om skolval och att byta grundskola:

Val och byte av grundskola

Alla elever i grundskola och förskoleklass är garanterad en plats på skolan i det upptagningsområde som barnet tillhör:

Upptagningsområden

Ska du börja på vår skola? Vad roligt - välkommen! Här hittar du information som kan vara bra att veta inför skolstarten:

Skolstart - grundskola