Njutångers skola

Njutångers skola. Flera avlånga gulmålade byggnader med vita knutar. Utanför skolan finns en träbänk med bord, gräsmatta med träd och en stor asfalterad plan.

Om skolan

Njutånger skola ligger cirka 2 mil söder Hudiksvall. Skolan ligger naturskönt i en skogsglänta men ändå centralt i Njutånger. Skolan har en stor skolgård med bl.a gungor, lekställningar och fotbollsplan. Vintertid har eleverna nära till isbanan där de kan åka skridskor.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, däremot har årskurs 6 hemkunskap på Enånger skola.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal. Då och då bjuds det på hembakat bröd.

Organisation

På skolan går cirka 95 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

På fritidshemmet är det cirka 45 elever inskrivna. Fritidshemmet har öppet 06:00-18:00. Under vissa lov har vi ett samarbete med Enånger fritidshem.

Elevhälsan på Njutånger skola består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och skolledning.

Njutångers skola har ett nära samarbete med Enånger skola som ligger 8 kilometer därifrån. Varje onsdag åker årskurs 6 från Njutånger skola för att ha hemkunskap och engelska på Enånger skola.

Miljöcertifierade

På skolan bedriver pedagoger tillsammans med elever, rektor och föräldraförening arbetet med Grön Flagg. I juni 2015 blev skolan miljöcertifierade.

Exempel på aktiviteter som skolan genomför i sitt miljöarbete är att:

  • sopsortera
  • föra diskussioner med eleverna hur de kan vara med och spara på jordens resurser
  • har skräpplockardagar
  • genomför aktiviteter som ”Kartongmatchen”
  • skolan har en hälsostig

Ledarskapsutbildning

”Vi utbildar framtidens ledare”

När eleverna går i årskurs 6 får de en ledarskapsutbildning på tio veckor. Det är en utbildning i att leda sig själv och ta ansvar för sin kunskapsinhämtning, lära känna sig själv, att utmana sig själv samt att leda andra.

Vi har även som mål att: Alla elever och personal ska var i progression. Detta motto innebär att vi har utvecklingsprocesser inom tre områden: individ, grupp och skolnivå.
Detta passa bra ihop med Lärandeförvaltningens devis: Jag kan, jag vill, jag vågar! Barn, unga och vuxna ska känna: jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Njutångers skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.