Njutångers skola

Njutångers skola. Flera avlånga gulmålade byggnader med vita knutar. Utanför skolan finns en träbänk med bord, gräsmatta med träd och en stor asfalterad plan.

Njutånger skola ligger cirka två mil söder Hudiksvall. Skolan ligger naturskönt i en skogsglänta men ändå centralt i Njutånger. Skolan har en stor skolgård med bl.a gungor, lekställningar och fotbollsplan. Vintertid har eleverna nära till isbanan där de kan åka skridskor.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, däremot har årskurs 6 hemkunskap och moderna språk på Iggesunds skola.

Vi har ett tillagningskök där all mat tillagas av vår egen kökspersonal. Då och då bjuds det på hembakat bröd.

Organisation

På skolan går cirka 95 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Fritidshemmet har öppet 06.00-18.00. Under vissa lov har vi ett samarbete med Enånger fritidshem.

Elevhälsan på Njutånger skola består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och skolledning.

Njutångers skola och Enångers skola som ligger åtta kilometer därifrån delar ledning och delvis även elevhälsa. Det innebär att skolorna i många delar har ett nära samarbete och gemensam struktur.

Periodarbete

I samarbete med Enångers skola är läsåret indelat i sex perioder om tre områden som rullar varje termin:

 • Värdegrund
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Betyg och bedömning

Varje period har en egen planering och även om vi arbetar med exempelvis värdegrund kontinuerligt är det fokusområdet just när den perioden är. När det är byte av period utvärderas den tidigare och utvärderingen ligger till grund för planeringen vid nästa uppstart av den perioden. Detta är ett arbetssätt vi valt för att öka och synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och involvera såväl personal som elever i arbetet.

Singaporemodellen i matematik

På skolan använder alla klasser singaporemodellen i matematik och alla lärare som undervisar i matematik utbildas i denna. Modellen kommer inte helt otippat från just Singapore och har visat sig vara mycket gynnsam då den går ut mycket på praktisk, visuell och gemensam problemlösning. På Admera Educations webbplats kan du läsa mer om Singaporemodellen:

Om Singaporemodellen (admeraeducation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NTA, Natur och teknik för alla

I NO-undervisningen använder sig skolan av med NTA-lådor (Natur och Teknik för Alla). Det är ett pedagogiskt verktyg som innehåller ett komplett undersökande material som syftar till att öka intresset för natur och teknik.

Hej framtidsval

“Hej framtidsval” är en digital resurs som skolan använder sig av i det studieoch yrkesvägledande arbetet. Här finns genomtänkta och välgjorda planeringar för arbetet utifrån studie- och yrkesvägledningens områden:

 • Arbetsliv och utbildningar
 • Relevans
 • Självkännedom
 • Motverka begränsningar
 • Valkompetens

Allt för att stärka eleverna att bli medvetna om sig själva och omvärldens möjligheter.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Njutångers skola?

På kartan nedan ser du:

 • Var skolskjuts stannar.
 • Cykel- och gångvägar.
 • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.