Västra skolan och Anpassad grundskola Västra skolan (F-6)

Västra skolan. Skolan ligger i ett bostadsområde. I en stor sandlåda står en skulptur. Just nu är barnen ute och har rast.

Om skolan

Västra skolan ligger centralt belägen på stadens västra sida med närhet till naturområden, skidspår, badhus, muséer och alla stadens möjligheter. Skolgården delas med Västanvindens förskola. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom lokal för hemkunskap som bedrivs på Läroverket. Läroverket finns inom gångavstånd.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

Västra skolan består av grundskola och anpassad grundskola.

Grundskolan bedriver undervisning från förskoleklass upp till årskurs 6. Anpassade grundskolan bedriver undervisning från årskurs 1-6.

På skolan går det cirka 270 elever, här arbetar cirka 50 välutbildade pedagoger och elevassistenter.

Skolan har två fritids, ett för grundskolans elever och ett för träningsskolans elever. Det är sammanlagt cirka 120 elever inskrivna inom fritidsverksamheten. Anpassade grundskolans elever erbjuds en fritidsplats i en skola nära hemmet.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger.

Hörselspåret

På Västra skolan finns kommunens hörselspår. Där erbjuds en tillrättalagd pedagogik i akustikanpassade lokaler med tekniska hjälpmedel. Hörselspåret finns för barn i förskolan, elever i grundskolans förskoleklass upp till årskurs 6 samt i fritidsverksamheten.

Alla barn utvecklas i samspel och kommunikation. För att ha möjlighet att föra dialog med andra om tankar, funderingar och upplevelser behövs ett gemensamt språk. Olika språk är en tillgång och genom hörselspåret erbjuds alla barn att få lära sig kommunicera med tecken.

Inkludering

På Västra skolan är inkludering ett förhållningssätt. Det innebär att alla elever som går på Västra skolan ska ges samma möjligheter till en bra utbildning. Alla som arbetar på skolan har ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen och i alla aktiviteter med eleverna. I alla aktiviteter ska det vara en självklarhet att alla kan delta utifrån sina behov och förmågor.

Västra skolans ledord är: jag kan, jag vill, jag vågar!

Självförvaltningsråd

På Västra skolan finns det ett självförvaltningsråd där representanter för vårdnadshavare, personal, politiker och elever ingår. De träffas två gånger per termin och diskuterar frågor som exempelvis ordningsregler, gemensamma aktiviteter, skolans budget och verksamheten i stort. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Västra skolan?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.