Idenors skola

Idenors förskola. Skolan består av flera byggnader målade i rött med vita knutar. Framför husen finns en stor grusplan.

Välkommen till en skola som ligger på landet men ändå nära stan och har ledorden "Vi lär tillsammans, vi gör varandra bra"

Idenors skola ligger strax utanför centrala Hudiksvall, nära till natur och skog. Närheten till skogen gör att de teoretiska ämnena kan få en praktisk utövning. På skolområdet finns det stora ytor för utomhusaktiviteter och skolan har en egen isbana. Draget skidspår finns också i direkt anslutning till skolgården.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom hemkunskap som bedrivs på Läroverket.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

På skolan går cirka 200 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 85 elever är inskrivna.

Skolan har många erfarna pedagoger som dels arbetar i arbetslag kring eleverna men också i ämneslag ibland. Vårt fokus detta år är att skapa samsyn, tydlighet och stabilitet på skolan. Det ska vi göra genom ett kvalitetsarbete som fokuserar på bra rutiner, samordning mellan ämnen, lärgemenskaper för personal där bedömning för lärande har fokus, rastaktiviteter, genrepedagogik och bedömning för lärande - för att nämna några områden.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

På skolan finns ett mat- och miljöråd som träffas varannan vecka och ett elevråd som träffas en gång i månaden.

Miljöcertifierade

På skolan bedriver pedagoger tillsammans med elever och rektor arbetet med Grön Flagg. I juni 2015 blev skolan miljöcertifierade. Exempel på aktiviteter som skolan genomför i sitt miljöarbete är att:

  • Terminsvisa tävlingar för att sporra eleverna till att utveckla hållbarhetsarbetet. Exempel på en tävling kan vara att se vilken klass som slänger mins skräp. Vinnarna får pengar till klasskassan
  • Bilfri dag: eleverna och lärarna tar sig till skolan genom att gå, ta bussen, cykla eller samåka
  • Städraster: varje klass har en varsin rast då man städar på skolgården.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Idenors skola ska barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Idenors skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.