Idenors skola

Idenors förskola. Skolan består av flera byggnader målade i rött med vita knutar. Framför husen finns en stor grusplan.

Idenors skola är en F-6 skola som ligger strax utanför centrala Hudiksvall och har nära till natur och skog.

Idenors skola har ledorden "Vi lär tillsammans, vi gör varandra bra".

Idenors skola ligger på landet men ändå nära stan. Närheten till skogen gör att de teoretiska ämnena kan få en praktisk utövning. På skolområdet finns det stora ytor för utomhusaktiviteter och skolan har en egen isbana. Draget skidspår finns också i direkt anslutning till skolgården under säsong.

Hitta Idenors skola på karta:

Idenors skola (gis.gavle.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom hemkunskap som bedrivs på Läroverket. Idenors skola har digitala tavlor i alla klassrum och från årskurs 3 får eleverna datorer.

Vårt fokus är att öka elevernas eget ansvar för sitt lärande. Vi arbetar med deras motivation genom att ge kunskap om mål, förtroende för sin egen kapacitet och förmåga samt genom att återkoppla och skapa en undervisning som är anpassad för eleven. I våra ämneslag utvecklar och analyserar vi vår undervisning regelbundet.

Fritidshem på Idenors skola

På Idenors skola finns ett fritidshem. Fritidshemmets lokaler finns centralt i skolan. Skolans fritidshem har en stor avdelning och delar sedan upp barnen utifrån deras önskemål om aktiviteter. Skolans stora skolgård med många träd och ytor för lek används flitigt i verksamheten. Även skolans gymnastiksal används frekvent.

Mer information om fritidshem, hur du ansöker och lämnar schema hittar du här:

Fritidshem

  • Öppettider: 06.00–17.30 (eller utifrån behov)
  • Frukost: kl. 08.00
  • Mellanmål: kl. 14.00 och 15.25

  • Vi uppskattar om du sjukanmäler ditt barn även till fritidshemmet via vår mobiltelefon. Ni kan även meddela schemaändringar som sker med kort varsel till samma nummer. Vi svarar när vi inte är barngrupp och vi noterar på våra listor. Telefonen är obemannad när fritidshemmet inte är öppet.
  • På sommarlovet brukar vi under juli ha en sammanslagning med Håsta skolas fritidshem. Övriga lov har vi fritids på vår skola.
  • Vi är ute mycket under eftermiddagen så se till att ditt barn har extra kläder med sig och så klart kläder efter rådande väderlek.
  • Vi plockar upp och sorterar kläder som hamnar på andra ställen än elevernas platser och då uppskattar vi om det finns namn på kläder och skor. Det finns en hörna för upphittade kläder på fritids och även i matsalskorridoren.

Meddela alltid personal när du hämtar och lämnar ditt barn.

Om skolan

På skolan går cirka 200 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritidshem där cirka 85 elever är inskrivna.

Skolan har många erfarna, legitimerade pedagoger som dels arbetar i arbetslag kring eleverna men också i ämneslag ibland. 

Fritidshemmet har en bra verksamhet som leds av legitimerad personal.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och speciallärare och specialpedagog.

På skolan bedrev tidigare pedagoger tillsammans med elever och rektor arbetet med Grön Flagg. I juni 2015 blev skolan miljöcertifierade. Vi är även en Kranmärkt skola och jobbar just nu med att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt ska du göra en sjukanmälan till skolan. Du sjukanmäler ditt barn genom att höra av dig till klasstelefonen.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Ledighet

Ditt barn kan beviljas ledighet för vissa typer av resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Semesterresor anses vanligtvis inte som en giltig orsak till ledighet.

Frånvaroanmälan och ledighet - grundskola

Längre utlandsvistelse

Huvudregeln är att barn ska gå i skolan i Sverige, men i vissa undantagsfall kan barn få fullgöra skolplikten på annat sätt exempelvis under en tillfällig period utomlands.

Skolplikt och utlandsvistelse

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.
Karta över avlämning- och hämtningsplatser för Idenors skola

Du som går i förskoleklass och grundskola och har rätt till skolskjuts kan få skjuts till och från skolan. Mer information om skolskjuts hittar du här:

Skolskjuts

Skolan har eget kök och maten lagas på plats.

Läs mer om maten i skolan:

Mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Specialkost och anpassad måltid

Skolan har ordningsregler som revideras varje termin och de publiceras till er föräldrar på Unikum efter det.

Mobiltelefoner lämnas in till personalen när skoldagen startar på fritidshemmet och sedan i klassrummet. Telefonerna delas sedan ut igen vid skoldagens slut och vid hemgång från fritidshemmet.

Barnens behov och intressen är viktiga för oss i utformning av miljö och planering av verksamheten. Det är också viktigt att vi i skolan och ni där hemma samarbetar för att ge ditt barn så bra förutsättningar som möjligt.

På Idenors skola finns ett mat- och elevråd som träffas några gånger per termin. Vi diskuterar verksamhetsnära frågor som kommer upp.

Här kan du läsa mer om hur skolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Inflytande och delaktighet i skolan

För varje skola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din skola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra skolor:

Diskriminering och kränkande behandling - grundskolan

På Idenors skola välkomnar vi besök i verksamheten, men det innebär inte att allmänheten får vistas fritt på området. Ska du besöka oss vill vi att du följer vår besöksrutin:

Besök på våra grundskolor

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola, så kallat skolval, till ditt barn. Det är inte säkert att du får plats på den skola du önskar. Läs mer om skolval och att byta grundskola:

Val och byte av grundskola

Alla elever i grundskola och förskoleklass är garanterad en plats på skolan i det upptagningsområde som barnet tillhör:

Upptagningsområden

Ska du börja på vår skola? Vad roligt - välkommen! Här hittar du information som kan vara bra att veta inför skolstarten:

Skolstart - grundskola