Idenors skola

Idenors förskola. Skolan består av flera byggnader målade i rött med vita knutar. Framför husen finns en stor grusplan.

Välkommen till en skola som ligger på landet men ändå nära stan och har ledorden "Vi lär tillsammans, vi gör varandra bra".

Idenors skola ligger strax utanför centrala Hudiksvall, nära till natur och skog. Närheten till skogen gör att de teoretiska ämnena kan få en praktisk utövning. På skolområdet finns det stora ytor för utomhusaktiviteter och skolan har en egen isbana. Draget skidspår finns också i direkt anslutning till skolgården under säsong.

Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan, förutom hemkunskap som bedrivs på Läroverket. Skolan har en till en datorer från årskurs 3 och digitala tavlor i alla klassrum.

Organisation

På skolan går cirka 200 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 85 elever är inskrivna.

Skolan har många erfarna, legitimerade pedagoger som dels arbetar i arbetslag kring eleverna men också i ämneslag ibland. 

Fritidshemmet har en bra verksamhet som leds av legitimerad personal.

Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator och speciallärare och specialpedagog.

Skolan har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Utveckling

Vårt fokus detta år är att öka elevernas eget ansvar för sitt lärande. Vi arbetar med deras motivation genom att ge kunskap om mål, förtroende för sin egen kapacitet och förmåga samt genom att återkoppla och skapa en undervisning som är anpassad för eleven.

I våra ämneslag utvecklar och analyserar vi vår undervisning regelbundet.

Elevinflytande

På skolan finns ett mat- och elevråd som träffas några gånger per termin. Vi diskuterar verksamhetsnära frågor som kommer upp. 

Miljöcertifierade

På skolan bedrev tidigare pedagoger tillsammans med elever och rektor arbetet med Grön Flagg. I juni 2015 blev skolan miljöcertifierade. Vi är även en Kranmärkt skola och jobbar just nu med att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Lärandeförvaltningens ledord: Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Idenors skola ska barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Idenors skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.