Lunds skola

Lunds skola. Skolan består av flera låga byggnader i gult tegel. Till höger finns ett stort skogsområde med lekplats. Stora stenar ligger utspridda.

Om skolan

Lunds skola ligger i centrala Sörforsa, cirka 10 km utanför Hudiksvall. Skolan har nära till natur, skog, fotbollsplan och isrink på vintern. Alla lokaler som behövs för undervisning finns på skolan förutom textil- och träslöjd. Den undervisningen sker på Näsvikens skola.

Lunds skola har ett tillagningskök där all mat tillagas av skolans egen kökspersonal.

Organisation

På skolan går det cirka 200 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ett fritids där cirka 110 elever är inskrivna.

På Lunds skola arbetar cirka 30 välutbildade pedagoger. Skolans elevhälsa består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

På Lunds skola ska alla barn, unga och vuxna känna: jag kan, jag vill, jag vågar. De ska med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Föräldraråd

På Lunds skola finns ett föräldraråd där rektor, biträdande rektor och representanter för vårdnadshavare i varje årskurs deltar. Föräldrarådet träffas två-tre gånger per termin och är ett forum för vårdnadshavare där de kan vara med och påverka verksamheten och få mer insyn i skolan. 

Sjukanmälan

Du måste anmäla sjukfrånvaro varje dag som barnet är sjukt. Du anmäler sjukfrånvaro via Skolplatsen eller via SMS till elevens mentor.

Mer information om frånvaroanmälan - grundskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hur tar jag mig till Lunds skola?

På kartan nedan ser du:

  • Var skolskjuts stannar.
  • Cykel- och gångvägar.
  • Markerade platser där du som förälder eller anhörig ska lämna och hämta ditt barn. Det är viktigt att du som förälder respekterar skolans hänvisade platser för lämning och hämtning. På så sätt kan vi hjälpas åt för att minska risken för olyckor.