Ekopark Hornslandet

Hornslandet blir en av Sveaskogs Ekoparker. En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap, på mellan 10-100 kvadratkilometer, med stora ekologiska kvaliteter.

Skogsbolaget kommer att sköta om skogen så att den biologiska mångfalden bevaras och ökas.

- Vi kommer att skapa nya lövskogar genom att ta bort granar och göra naturvårdsbränningar i vissa tallskogar, berättar Sveaskogs naturvårdschef Stefan Bleckert. Vi kommer också att öka mängden död ved och bevara de gamla tallskogarna.

Sveaskog kommer att fortsätta bedriva skogsbruk i ekoparken, anpassat till områdets kultur- och naturvärden.

Läs mer om Hornslandet och ekoparker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Sveaskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.