Nipsbäcken

Strax före utmynning i Frisbosjön med brun botten och tät växtlighet på båda sidor.

Nipsbäckens källflöde återfinns i södra delen av Älvåsenmassivet, bäcken rinner sedan i nord-sydlig riktning för att mynna i Frisbosjön.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Nipsbäcken med omgivning.

På den mellersta delen av bäckens sträckning, söder om Stornipen, rinner den i en bred och djup men brant sluttande dalgång. Denna del hyser en särskilt intressant flora med flera krävande arter.

Några av de arter som påträffats i området är kransrams, trolldruva, torta, lundarv, stinksyska och gullpudra. Areal: 28 ha.

Kallflöde med stora stenar i sluttande dalgång från Storsnipen i sydlig riktning och tät växtlighet på båda sidor.

Kallflöde i sluttande dalgång från Storsnipen i sydlig riktning.