Nianån

Nianån flyter fram med många stora stenar i det skummande vattnet och tät skog på båda sidor.

Nianån är ett av de största vattendragen i kommunen.

Ån rinner i lugnflytande, stenblockig natur och avvattnar Niensjöarna 163 m ö h och rinner till största delen genom skogsterräng och mynnar i havet vid Njutångersfjärden.

Längs med ån finns en del områden med värdefull strandskog. Speciellt intressant är dock Nianåns vattenfauna med arter som flodpärlmussla, ål, öring, utter och forsärla.

I synnerhet åns bestånd av flodpärlmussla är anmärkningsvärt då det är ett av de största i länet. Areal: Ca 660 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Nianån med omgivning.

Ån avvattnar Niensjöarna 163 m ö h och rinner till största delen genom skogsterräng och mynnar i havet vid Njutångersfjärden. Vattendraget har stora arealer fina strömvattensbiotoper och bra skuggningsförhållanden över stora delar.

Ett flertal mycket värdefulla biflöden rinner ut i ån som t ex Bäckmorån/Pockeboån, Källsjöbäcken och Svartbäcken. Ån har dock påverkats mycket av rensningar och omgrävningar främst i samband med flottningsverksamhet och dikningsföretag.

Bild tagen under ytan som visar flodpärlmusslor (Margaritifera margaritifera), sand och grenar på botten.

Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera.

I ån har det funnits tre artificiella vandringshinder för fisk varav ett utgjordes av ett mindre kraftverk som låg precis vid mynningen och därmed förhindrade all uppvandring från havet. Hösten 2017 togs vandringshindren bort och ån är nu åter öppen för fiskvandring. Karlstads universitet kommer att följa fiskens återhämtning i ån under de kommande åren. Nianån med biflöden har kalkats med positiv effekt bl a på bottenfaunan. En hel del rensade sträckor har också biotopåterställts.

I filmen Många bäckar små som Sportfiskarna producerat tillsammans med Hudiksvall och Nordanstigs kommuner och företaget Freewater pictures kan man få mer info om arbetet med att möjliggöra fri fiskvandring i Nianån.

Många bäckar små Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Längs med ån finns en del områden med värdefull strandskog. Speciellt intressant är dock Nianåns vattenfauna med arter som flodpärlmussla, öring, utter och forsärla. I synnerhet åns bestånd av flodpärlmussla är anmärkningsvärt då det är ett av de största i länet.

Nianån efter fiskevårdsåtgärder med stora stenar i vattnet och tät skog på stranden.

Ån efter fiskevårdsåtgärder.