Lillåsen

Stenblockig terräng i sydost. Stora stenar ligger i grönt ris och i bakgrunden växer tät skog.

Lillåsen ligger i Bjuråker ca 6 km väster om Friggesund. På bergets sydostsluttning finns en liten förekomst av det sällsynta sötgräset.

Arten växer här bland blocken i öppen blockterräng i sluttningen, enbart på den del av blockfältet som skuggas av omgivande skog. Förekomsten uppgick 1984 till ett tiotal tuvor.

Området är idag dock till viss del kraftigt påverkat av avverkningar.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Lillåsen med omgivning.
Arten växer här bland blocken i öppen blockterräng i sluttningen, enbart på den del av blockfältet som skuggas av omgivande skog. Förekomsten uppgick 1984 till ett tiotal tuvor.

Området är idag dock till viss del kraftigt påverkat av avverkningar.

Gammal skog. Närbild på en gammal trädstam bland grönt ris, stenar och andra träd.

Gammal skog.