Snipåsen

Södra sidan av berget. En skogsbilväg som till hälften ligger i skugga går genom skogen med blå himmel och vita moln.

Snipåsen ligger i Bjuråker och är intressant för dess rasbrant och artrika sydbergsvegetation.

Vegetationen här bjuder på flera arter som är ovanliga för trakten. Några av de växter som påträffats är träjon, trolldruva, blåsippa, getrams, skogstry, underviol och lind. Areal: 21 ha.

Områdesbeskrivning

Kartbild över Snipåsen med omgivning.

Snipåsen ligger i Bjuråker 16 km norr om Friggesund. På södra sidan av berget finns en hög rasbrant och nedanför rasbranten förekommer en rik och intressant sydbergsvegetation med flera för trakten ovanliga arter.

Några av de växter som påträffats är träjon, trolldruva, blåsippa, getrams, skogstry, underviol och lind. I området finns även en värdefull och artrik snäckfauna. Inventeringsunderlaget över området är dock något bristfälligt.

Det är därför viktigt att inhämta mer information om områdets status och naturvärden idag och att särskild hänsyn tas till floran i området vid skogsbruk såväl som annan verksamhet.

Snipåsen i blickfång sydost från väg 305. Kal mark med skog i bakgrunden och blå himmel med vita moln.

Åsen i blickfång sydost från väg 305.