Varvet

 Detaljplanen gäller för området Varvet, beläget i Östra hamnen i Hudiksvall där bl a de grå sjöbodarna, Sunfab och Träningsvarvet återfinns. Planen inkluderar både vattenområdet med småbåtshamnen och landområdet ända fram till Köpmanbergsvägen.

Planens syfte 

Planens syfte är att bidra till positiv utveckling i Östra hamnen genom att skapa en hållbar helhetslösning inom Varvetområdet. Allmänhetens tillgång till strandpromenad är särskilt viktig, liksom dagvattenlösningar och ändamålsenliga trafikstrukturer. Platsens historia ska också få synas och bevaras där byggnader minner om äldre tiders verksamhet. Överensstämmelse med översiktsplan är god och ingen betydande miljöpåverkan antas ske.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige vid deras sammanträde den 19 december 2022 och vann laga kraft den 13 januari 2023.

Handlingar