Köpmanberget 2:9 m. fl. (bostäder)

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder vid södra delen av Köpmanberget. I begränsad omfattning möjliggörs även mindre inslag av handel och kontor samt bryggor tillgängliga för allmänheten. 

Handlingar: