Iggesund 14:52 m.fl.

 Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheter för bostadsbebyggelse i tre våningar.

Handlingar: