Norrbobyn 16:1

Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning.

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra för fritids- eller åretruntboende inom den idag obebyggda fastigheten Norrbobyn 16:1, i Skrotten, vid Norra Dellens strand. Planförslaget medger att 10-13 tomter skapas. 

Handlingar: