Åkaren 1

 Syftet med detaljplanen är att tillskapa förutsättningar för en utbyggnad i gatuplan för att inrymma en frukostmatsal. 

Handlingar: