Bryggeriet 1 - Ändring av detaljplan

Syftet med ändringen av gällande detaljplan (Detaljplan 3767) är att ta bort kravet på besöksparkeringar. Efter ändringen av detaljplanen kan parkeringsgaraget stängas av för allmänheten.

Beslutet att anta ändring av detaljplan gällande fastigheten Bryggeriet 1 fattades av Byggnadsnämnden 12 februari 2014.

Beslutet vann laga kraft 28 april 2015.

Gällande detaljplan:

Handlingar